Ambition engineering in watertechnologie, toepassing en marketing & sales

Consultancy

Fundamentele vakkennis mobiliseren, verbinden en ontwikkelen naar toepassingen met meerwaarde en onder-scheidend vermogen voor de waterketen.

Concepts

Toepassingen door ontwikkelen en breder inzetten zoals in nieuwe markten. Verkennen en ontwikkelen van afzetkanalen om duurzame realisatie en opvolging te waarborgen.

Connection

Positioneren van toepassingen en technologie. Concept ontwikkeling inclusief marketing, vormgeving en sales plan binnen de geïdentificeerde markten.

Ambition Engineering in aqua business

Water cyclus, oneindig en toch bron van leven, uitdagingen, ambities en engineering

Water cyclus, oneindig en toch bron van leven, uitdagingen, ambities en engineering

Aqua Consultancy

Aqua Development

Business Development

Business Consultancy

Aqua Consultancy

Technologie, kennis mobiliseren en advisering

Aqua Development

Technologie & toepassing ontwikkeling

Business Development

Project, concept en business ontwikkeling met marketing & sales

Business Consultancy

Vormgeving aan organisatie en strategie om business en technologie te organiseren en realiseren

ABC Development wortelt in de technologie en verbint met conceptuele en commerciële toepassingen. Onze huidige en toekomstige uitdagingen zoals circulaire economie, asset management en SMART Industry vragen om hoogwaardige oplossingen en vernieuwende concepten voor de huidige en toekomstige ambities in de water cyclus.

ABC Development is actief in de ontwikkeling van projecten, vernieuwende oplossingen en concepten.

Kort gezegd project, concept en business development in de waterketen.
  • Het draait om verbinding.
  • Verbinding met mensen
  • Verbinding met bedrijven
  • Verbinding tussen water markt en IIOT
  • Combineren van technologie tot integrale oplossingen
  • Verbinding tussen technologie en marketing
Gezamenlijk ontwikkelen van technologie, concepten en projecten om ambities waar te maken, ambition engineering.
 

Samenwerkingspartners

Vloeiend naar toekomstbestendigheid

ABC Development staat voor een duurzame samenwerking met opdrachtgevers. We spreken dan ook liever niet over opdrachtgevers, maar over partners. Centraal komt naar voren dat bedrijven zich willen ontwikkelen en goed gepositioneerd willen zijn voor alle veranderingen die in de watermarkt spelen. De vraag om toekomstigbestendigheid komt vanuit de markt, projecten en technologie. Ook relaties tussen opdrachtgever en opdrachtnemer ontwikkelen naar toekomstbestendigheid. Data speelt daarin een grote rol om dit mogelijk te maken en om nieuwe diensten aan te bieden. ABC Development houdt zich bezig met partners die waarde willen toevoegen en innovaties mogelijk maken door data te ontsluiten tot waardevolle informatie om tot een toekomstbestendige watermarkt te komen en uiteindelijk een toekomstbestendige wereld. Ambition Engineering.

Kom in contact

Breed actief binnen de watermarkt

ABC Development biedt diensten in business development om bedrijven te helpen binnen de watermarkt en is tegelijk ook verkoopkanaal voor deze bedrijven. Voor vragen over ABC Development en partners kunt u altijd contact opnemen.

06 - 537 29 700

Neem vrijblijvend contact op

Neem vrijblijvend contact op
Christian Beuzel - Founder ABC Development